Vacatures

Disclaimer

Deze website is eigendom van Luxlight B.V. en wordt beheerd door Luxlight B.V. (respectievelijk “wij”, “ons”, “onze” of “auteurs”). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

De auteurs geven geen garantie over de actualiteit, juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot het materiaal of enig hieruit volgende schade zijn uitgesloten. De auteurs zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist gebruik van de verstrekte informatie.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Luxlight B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Luxlight B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Luxlight B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Het is verboden om afbeeldingen te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan ​​op de site of middels een overeenkomst. Elk ongeoorloofd gebruik van de beelden kan gelden als inbreuk op het auteurs- en merkenrecht.

Het is toegestaan kopieën van de site te downloaden voor non-commercieel (eigen) gebruik, mits u de eigendoms- en copyright vermelding intact houdt. Content mag niet gereproduceerd, bewerkt, gedistribueerd of gepubliceerd worden zonder explicite toestemming van Luxlight B.V.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.luxlight.nl en www.luxlight.eu op deze pagina.

Hoe we je nog meer laten stralen

Hier ga je van stralen

USP icoon het meeste daglicht

Het meeste daglicht

Onze lichtstraten zijn groot. Daar haal je heel veel daglicht mee in je woning. En nog meer omdat we speciaal glas gebruiken.

USP icoon uit voorraad leverbaar

Uit voorraad leverbaar

Jouw Basic- of Illumy-lichtstraat ligt bij ons al voor je klaar. Bestelling geplaatst? Dan komen we snel naar je toe.

USP icoon inclusief montage

Inclusief montage

De beste monteurs voor jouw lichtstraat zijn onze eigen monteurs. Op de afgesproken dag klaren zij de klus op jouw plat dak.

USP icoon inbraakwerend

Inbraakwerend

Een inbreker komt op jouw plat dak bedrogen uit. Onze lichtstraten zijn namelijk inbraakwerend en voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Dit vinden onze klanten:
8.7
Whatsapp icon