Platdakramen van Luxlight, inbraakwerend en veilig

Zowel de standaard platdakramen uit onze Basic-serie alsook de op maat gemaakte Pro-platdakramen zijn uitgebreid getest op inbraakwerendheid volgens NEN 5096 Klasse 2. Ze zijn voorzien van een KOMO-attest met productcertificaat. Hiermee voldoen onze grootformaat lichtstraten zowel aan het Bouwbesluit als aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

Platdakramen voldoen aan Bouwbesluit

In Nederland is de inbraakwerendheid van nieuwbouwwoningen sinds 21-09-2009 in het Bouwbesluit opgenomen en dus wettelijk verplicht. De twee belangrijke normen in het Bouwbesluit die hier specifiek over gaan zijn NEN 5087:2013 en NEN 5096. Gevelelementen die (deels) bereikbaar zijn volgens NEN 5087:2013 moeten voldoen aan NEN 5096 klasse 2.

De onderstaande informatie is gebaseerd op de NEN 5087 uit 2013 en geldt voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen® in de nieuwbouw.

Platdakramen voldoen aan Politiekeurmerk Veilig Wonen

Naast het Bouwbesluit, bestaat het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). In de bestaande bouw is het de enige mogelijkheid om (privaatrechtelijk) beveiliging op een gegarandeerd niveau te brengen. Daarnaast is het ook bij nieuwbouwprojecten (inclusief garages, uitbouwen, erkers etc.) verstandig voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen te kiezen in aanvulling op de eisen uit het Bouwbesluit. De belangrijkste redenen om dat te doen zijn:

  • Het PKVW kent een ruimere definitie van bereikbaarheid. Er wordt onder andere rekening gehouden met duidelijke opklimmogelijkheden en geschakelde balkons.
  • Het PKVW besteedt aandacht aan gebruiksvriendelijkheid van producten, zodat de aanwezige voorzieningen in de praktijk ook probleemloos bediend kunnen worden.
  • Het PKVW schrijft ook de beveiliging van garages en schuren voor die geen toegang tot de woning geven.
  • Het PKVW schrijft ook de beveiliging voor van algemene toegangsdeuren, kelderboxen en parkeergarages bij wooncomplexen.
  • Het PKVW besteedt uitgebreid aandacht aan de indeling van de woning, het wooncomplex en zelfs de wijk, waardoor sociale controle ingebakken wordt en een prettige en veilige woonomgeving ontstaat.

In het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® heeft men recent aangetoond dat het inbraakrisico bij PKVW-beveiligde woningen met ruim 90% afneemt. Bij PKVW-nieuwbouw is dit zelfs 98%. Niet alleen het aantal geslaagde inbraken neemt af, maar ook het aantal inbraakpogingen. Inbrekers beginnen niet eens maar aan de klus, en dat geeft een prettig gevoel.

Bereikbaar voor inbraak volgens de NEN 5087:2013 Woningen

Omdat veel verbouwingen gerealiseerd kunnen worden zonder bouwvergunningen, worden standaard de eerste twee bouwlagen aangeduid als bereikbaar. Bovendien mag een inbraakvlak kleiner zijn en schuiner geplaatst worden t.o.v. het bouwbesluit. Ook gevelelementen die boven water geplaatst zijn, worden als bereikbaar aangemerkt.

Bereikbaar voor inbraak

  1. Alle gevelelementen tot 5,5 meter.
  2. Een gevelelement dat (deels) valt binnen de reikwijdte van een bereikbaarheidsvlak.

Een bereikbaarheidsvlak is maximaal 3,5 meter hoog, minimaal 0,4 x 0,4 meter groot, en staat onder maximaal 40° helling. De reikwijdte vanaf werkvlakken is 1 meter aan weerszijden met een hoogte van 2,4 meter.

Aanvullende eisen Politiekeurmerk Veilig Wonen nieuwbouw

  1. Gevelelementen die door een doorklimmogelijkheid bereikt kunnen worden, worden ook als bereikbaar aangemerkt.
  2. Garages en bergingen waardoor de woning niet bereikt kan worden, dienen ook beveiligd te worden.

 

Certificaat

Komo attest [PDF]

Schema bereikbaarheid

Inbraakwerend klasse 2 bereikbaarheid schema [PDF]

Het meeste daglicht

Uit voorraad leverbaar

Inclusief montage

Inbraakwerend