Waarschuwing: veel dakramen en lichtkoepels voldoen niet aan wettelijke eisen van bouwbesluit

Waarschuwing: veel dakramen en lichtkoepels voldoen niet aan wettelijke eisen van bouwbesluit

Consument onwetend

Om daglicht in een woning te brengen plaatst men dakramen, platdakramen, lichtstraten of lichtkoepels. Consumenten zijn veelal onwetend dat ramen in schuine- en platte daken van een woning aan wettelijke eisen tegen inbraak moeten voldoen en worden hierdoor gedupeerd.

Naast de heftige emotie bij een inbraak is de consument aansprakelijk voor het alsnog aanbrengen van een raam dat voldoet aan het bouwbesluit. Consumenten moeten bij aanschaf goed controleren of de producten inbraakwerend zijn getest. Fabrikanten dienen duidelijk aan de consument aan te geven waar in woningen het product mag worden toegepast.

Toepassen van niet geteste producten

Luxlight constateert dat veel dakramen, lichtkoepels en lichtstraten in woningen worden toegepast die niet zijn getest volgens NEN 5096 klasse 2. Op plaatsen die bereikbaar zijn volgens NEN 5087 (opgenomen in het bouwbesluit), mogen alleen geteste producten worden gebruikt. Bij veel consumenten, aannemers en klusbedrijven is dit onbekend of men gaat er lichtzinnig mee om. Luxlight vindt dat de consument het recht heeft te weten wat hij koopt en wat de consequenties zijn van de aankoop van verkeerde producten.

Klik hier om het schematisch overzicht van NEN 5087:2013 bij gezinswoningen (met of zonder aanbouw) te downloaden

Gevaren voor de consument

Veel verbouwingen en woninguitbreidingen in Nederland worden vergunningsvrij uitgevoerd. Gemeenten hebben de taak om de wet (het bouwbesluit) te handhaven. In de praktijk gebeurt dit zelden bij vergunningsvrije bouwwerkzaamheden en hierdoor blijft het gebrek bestaan. Bij verkoop van de woning is dit een verborgen gebrek. De nieuwe koper zal eisen dat de woning alsnog in de wettelijk vereiste staat word gebracht. De aannemer of installateur kan hierdoor met claims worden geconfronteerd en gooit zijn goede naam te grabbel. Luxlight verwacht dat inboedelverzekeringen minder makkelijk uitkeren bij inbraakschades die ontstaan via ramen die niet aan de wet voldoen.

Waaraan kunnen de inbraakwerende producten worden herkend?

Goedgekeurde producten dragen een teken van de keurende instantie, bijvoorbeeld SKG 2 of SKH 2 met daarbij vermeldt een nummer van het KOMO-attest. In het KOMO- attest staat vermeld waar men dit merkteken kan vinden. Indien er geen KOMO-attest beschikbaar is dient de aannemer of installateur een volledig testrapport van het product te overleggen.

                        

 

Niet goed monteren van geteste producten

Diverse fabrikanten leveren producten los in een doos. De inbraakwerende producten dienen echter precies volgens de eisen in het KOMO-rapport te worden ingebouwd. Voor een consument is het moeilijk om dit te controleren. De zekerheid wordt verkregen door het laten inbouwen van de ramen door de fabrikant of door de fabrikant erkende installateurs. Worden de ramen door iemand anders ingebouwd, dan dient de consument er goed op te letten dat het product ook gemonteerd is volgens de details van de geteste situatie. Een inbraakwerend raam dat niet goed wordt bevestigd, voldoet niet aan de wet. Luxlight adviseert om vooraf een afschrift van de handleiding op te vragen.

Bouwbesluit

Het feit dat inbraakwerendheid van nieuwbouwwoningen bij wet geregeld is in Nederland, is uniek. In het bouwbesluit zijn hiervoor 2 belangrijke normen opgenomen, NEN 5087 en NEN 5096. Gevelelementen die (deels) bereikbaar zijn volgens NEN 5087 moeten voldoen aan NEN 5096 klasse 2.

 

Bereikbaar voor inbraak volgens de NEN 5087:2013 Woningen

Omdat veel verbouwingen gerealiseerd kunnen worden zonder bouwvergunningen, worden nu standaard de eerste twee bouwlagen aangeduid als bereikbaar. Ook gevelelementen die boven water geplaatst zijn, worden als bereikbaar aangemerkt.

Bereikbaar voor inbraak
1. Alle gevelelementen tot 5,5 meter.
2. Een gevelelement dat (deels) valt binnen de reikwijdte van een bereikbaarheidsvlak.

Een bereikbaarheidsvlak is maximaal 3,5 meter hoog, minimaal 0,4 x 0,4 meter groot, en staat onder maximaal 40° helling. De reikwijdte vanaf werkvlakken is 1 meter aan weerszijden met een hoogte van 2,4 meter.

Aanvullende eisen Politiekeurmerk Veilig Wonen® nieuwbouw
3. Gevelelementen die door een doorklimmogelijkheid bereikt kunnen worden, worden ook als bereikbaar aangemerkt.
4. Garages en bergingen waardoor de woning niet bereikt kan worden, dienen ook beveiligd te worden.

 

schema_inbraakwerend_klasse2_Luxlight

Politiekeurmerk Veilig Wonen®

Naast het bouwbesluit, bestaat het Politiekeurmerk Veilig Wonen® (PKVW). In de bestaande bouw is het de enige mogelijkheid om (privaatrechtelijk) beveiliging op een gegarandeerd niveau te brengen. Daarnaast is het ook bij nieuwbouwprojecten (inclusief garages, uitbouwen, erkers, etc.) verstandig voor Politiekeurmerk Veilig Wonen® te kiezen in aanvulling op de eisen uit het bouwbesluit. Een aantal redenen hiervoor zijn:

  • Het PKVW kent een ruimere definitie van bereikbaarheid. Er wordt onder andere rekening gehouden met duidelijke opklimmogelijkheden en geschakelde balkons.
  • Het PKVW besteedt aandacht aan gebruiksvriendelijkheid van producten, zodat de aanwezige voorzieningen in de praktijk ook probleemloos bediend kunnen worden.
  •  Het PKVW schrijft ook de beveiliging van garages en schuren voor die geen toegang tot de woning geven.
  • Het PKVW schrijft ook de beveiliging voor van algemene toegangsdeuren, kelderboxen en parkeergarages bij wooncomplexen.
  •  Het PKVW besteedt uitgebreid aandacht aan de indeling van de woning, het wooncomplex en zelfs de wijk, waardoor sociale controle ingebakken wordt en een prettige en veilige woonomgeving ontstaat.

In het kader van het PKVW heeft men aangetoond dat het inbraakrisico bij PKVW beveiligde woningen met ruim 90% afneemt. Bij PKVW nieuwbouw is dit zelfs 98%. Niet alleen het aantal geslaagde inbraken neemt af, maar ook het aantal inbraakpogingen. Men probeert het niet eens meer! Een prettig gevoel.

Voor tips over preventie en inbraakpreventiemiddelen vindt kunt u meer informatie op de site van Vereniging Eigen Huis.

Platdakramen van Luxlight vanzelfsprekend inbraakwerend

Alle Luxlight platdakramen zijn reeds in 2009 door SKG getest op inbraakwerendheid volgens de Europese norm NEN 5096 Klasse 2, en zijn voorzien van een KOMO attest met productcertificaat. Luxlight levert hiermee de grootste platdakramen voor de particuliere woningsector die voldoen aan de wettelijke eisen van het aangescherpte Bouwbesluit (mei 2009) en de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Alle platdakramen van Luxlight worden door onze speciaal opgeleide Luxlight-monteurs geplaatst en afgewerkt. Hierdoor kunnen wij betrouwbaar en gecontroleerd opleveren zodat het toegepaste daklichtproduct voldoet aan de eisen van de wet.

Dat is prettig voor de bewoners, maar ook voor de architect of aannemer die de daglichtoplossing laat plaatsen. Want dáár ligt immers de verantwoordelijkheid voor het naleven van de wettelijke bouwvoorschriften. De opdrachtgever is volgens de Woningwet eindverantwoordelijk voor naleving van de bouwwetgeving. De gemeenten moeten vooraf toetsen en na oplevering de wet handhaven.

Klik hier om het KOMO certificaat van Luxlight te downloaden.

Het meeste daglicht

Uit voorraad leverbaar

Inclusief montage

Inbraakwerend